Chính sách điểm thưởng

news-image

Hướng dẫn sử dụng điểm thưởng và giá trị quy đổi

Chính sách Điểm thưởng ? Giá trị quy đổi như thế nào? 

I. Điểm thưởng:

Khách hàng khi sử dụng ứng dụng và mua hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử của Shop Online sẽ được tích lũy điểm thưởng.

Điểm thưởng sẽ không thể được tặng, gộp hoặc chuyển qua lại giữa các tài khoản.

Giá trị quy đổi điểm thưởng: Mỗi 1 điểm thưởng trong tài khoản có giá trị tương đưởng 1.000 VNĐ.

II. Sử dụng điểm thưởng:

Quý khách sẽ sử dụng điểm thưởng để mua những Voucher, Mã ưu đãi trên sàn thương mại điện tử của Shop Online.

III. Thời gian sử dụng:

Điểm thưởng không giới hạn thời gian sử dụng.

Với những chương trình có giới hạn thời gian sử dụng điểm thưởng khi quý khách tham gia, Shop Online cũng sẽ thể hiện rõ ràng thông tin hạn sử dụng để quý khách nắm.

Chia sẻ
Chat